Sprint Case
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
 

ImageImage
Strategi og digital konceptudvikling

Med udgangspunkt i SDFE’s målbillede om at skabe en sammenhængende, enkel og værdiskabende indgang til data og viden om data, formulerede vi i samråd med et nøje udvalgt Sprint team fra SDFE et Sprint-spørgsmål, der skulle lede vores indsats og fokus igennem fire Sprints.


Image
Udfordringen
Hvordan ser en sammenhængende, enkel og værdiskabende indgang til data ud, og hvordan gør vi den anvendelig for både offentlige og private brugere?

Resultat
Der blev udarbejdet et komplet re-design af system-arkitekturen samt et katalog på mere end 30 designelementer, som blev kortlagt og valideret af SDFE’s primære brugergruppe.

Sprint-processen
Arbejdet skete gennem et forløb på fire sammenhængende Sprints, hvor mere end 20 medarbejdere blev involveret på tværs af organisationen. En så gennemgribende involvering af organisationens egne medarbejderen har skabt et bedre produkt og samtidig rodfæstet både løsning og metode på tværs af afdelinger.