Et Design Sprint er en 5-dages proces, hvor vi, sammen med virksomhedens egne medarbejdere, udvikler en valideret prototype og samtidig får indarbejdet konkrete værktøjer og innovationskultur i jeres virksomhed.Sprint-overblik


Image
Dag 1 / Mandag
Forståelse af brugerbehov

Image
Dag 2 / Tirsdag
Idé- og løsningsudvikling

Image
Dag 3 / Onsdag
Valg af idékoncept

Image
Dag 4 / Torsdag
Udvikling af
prototype

Image
Dag 5 / Fredag
Validering af
løsning

Udbytte af Sprints

  • Fra idé til brugervalideret koncept på blot 5 dage. Jeres idéer forandres fra simple skitser og mødereferater til virkelige løsninger og konkrete produkter, som testes i mødet med potentielle kunder.

  • Større træfsikkerhed i markedet med en ny løsning på en brøkdel af tiden.

  • Løsningen er rodfæstet i jeres organisation gennem involvering af medarbejdere i alle faser af projektet.
  • Handlingsplan for realisering af løsningen.

  • Uddannelse i brug af Sprint-værktøjer og metoder til at arbejde systematisk med ny viden og løsninger, når I skal nå i mål med jeres udviklingsprojekter. Vi skaber en mere innovativ kultur i jeres virksomhed eller organisation ved at tilpasse metoderne, så de passer ind i jeres arbejdsgange og kultur.

Hvad kan et Sprint

(Hvor kan du bruge et Sprint)


Image
Produktudvikling

Image
Digital konceptudvikling
Se Case: Leo Pharma

Image
Forretningsudvikling
Se Case: La Cabra

Hvem har brugt Sprints


Sprint Case
La Cabra
Coffee Roasters

Sprint Case
Leo
Pharma

Sprint Case
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Sprint Case
Oase
Outdoor
"I have never before witnessed a more on point solution that meets my business’ and our client's needs than the one Anorak designed for Joint Action Analytics. And I have been through my fair share of development processes!"

Carsten Hornstrup, Joint ActionSprint-processen

(En dybere forklaring)

Udviklingsprojekter har det ofte med at trække ud i månedsvis, fordi der ikke er styr på processen. Vores forløb er kort og fokuseret, så vi sammen kan komme mindst 80% af vejen til en ny løsning på bare 5 dage. Vores mål er at bygge størst mulig værdi for jeres kunder ind i det udviklede produkt for dermed at opnå større træfsikkerhed i markedet.

Image

Dag 1 – Mandag
Forståelse af brugerbehov

Vi starter alle Sprints med at definere et klart mål for ugen, herunder opgavens omfang. Gennem en klarlægning af udfordringerne, kan vi vha. vores værktøjer udpege de områder, der har højest ROI (return of investment) - eller sagt på en anden måde: hvor vi får mest ud af den tid, vi bruger.

Image

Dag 2 – Tirsdag
Idé- og løsningsudvikling

Ved at inddrage viden fra jeres organisation samt bredere research og idéudvikling, skitserer vi de første mulige løsninger på den definerede Sprint-udfordring.

Image

Dag 3 – Onsdag
Valg af idékoncept

På baggrund af idéudviklingen inddrager vi beslutningstagere fra jeres virksomhed i udvælgelsen af det koncept, vi skal teste med potentielle kunder om fredagen.

Image

Dag 4 – Torsdag
Udvikling af prototype

Med et udformet koncept inddrager vi eksperter og de rette folk fra organisationen for på bare én dag at udvikle en prototype, som er klar til test.

Image

Dag 5 – Fredag
Validering af løsning

Vi tester prototypen på jeres nuværende eller potentielle kunder. Vi lærer således, hvad der virker og hvad, der skal forbedres, så vi sammen kan ramme plet, når den endelige løsning skal udvikles og bringes på markedet.


Sprint kunder

Image
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Design og strategiarbejde i udvikling af en ny indgang til data.

Image
Maersk

Mentorskab for Mærsk’s digitale innovationsafdeling.

Image
Leo Pharma

Udvikling af digitale løsninger til folk med kroniske hudsygdomme.

Image
Universal Music

Sprint-facilitering med fokus på udvikling af artister.
Sprint
Vi kan komme 80% af vejen på bare 5 dage.